Linie kablowe

 • NN
 • SN
 • WN
 • OPTO

Prace brukarskie

 • Budowa dróg, chodników, parkingów itp.,
 • Układanie kostki betonowej, granitowej, kamienia polnego,

Prace ziemne

 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod przyłącza wodne, kablowe, kanalizacyjne,
 • niwelacja terenu,

Zabudowa drobnej architektury

 • place zabaw,
 • ogrodzenia,
 • urządzanie terenów zieleni,

Prace budowlane

 • roboty ogólnobudowlane,
 • remonty,

Inne

 • prace rozbiórkowe,
 • przygotowanie terenu pod budowę
 • montaż i demontaż słupów,
 • kanalizacja deszczowa i sanitarna,
 • usługi koparko-ładowarką, koparką kołową i minikoparką
 • zagęszczanie gruntu